قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
400٫000 رمان خارجی جین آستین خجسته کیهان افق اما
230٫000 داستان خارجی چارلز دیکنز محسن فرزاد افق الیور تویست (جیبی زرکوب)
150٫000 داستان کودک مایک کوراتو آناهیتا حضرتی پرتقال الیوت فیل خال خالی (گلاسه)
310٫000 رمان خارجی گیل هانیمن آرتمیس مسعودی آموت الینور آلیفنت کاملا خوب است
220٫000 مجموعه داستان خارجی آنتوان چخوف عبدالحسین نوشین کوله پشتی الینکای عزیز و چند داستان دیگر
125٫000 شعر ایرانی محمد سعید میرزایی نیماژ الواح صلح
700٫000 عرفان خواجه عبدالله انصاری بهزاد الهی نامه و مناجات نامه
1٫150٫000 ادبیات شیخ فرید الدین عطار نیشابوری دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی سخن الهی نامه
440٫000 رمان فارسی مریم اولیایی پیکان الهه ناز(2جلدی)*
430٫000 رمان خارجی رینبو راول فرح بهبهانی ویدا النور و پارک
240٫000 رمان نوجوان کریس گرابنستاین ساره ارض پیما پرتقال المپیک در کتابخانه ی آقای لمونچلو
200٫000 روانشناسی کار و تجارت بلر سینگر برج ساز جوان،علی رجبی ابهری ستوس،برج ساز جوان الفبای ساختن تیم کاری پیروزمندانه
140٫000 سیاست احمد زیدآبادی نی الزامات سیاست در عصر ملت دولت
15٫000 شعر ایرانی محسن سعادتیان مهر مانا التماس
85٫000 شعر ایرانی کاوه سلطانی بوتیمار آلت قتاله
100٫000 طراحی، نقاشی و گرافیک جعفر پتگر - آلبوم جعفر پتگر
145٫000 ادبیات ضیاء موحد نیلوفر البته واضح و مبرهن است که... (رساله ای در مقاله نویسی)
40٫000 کودک و نوجوان - - الاغ دانا
250٫000 داستان نوجوان ژائومه کوپونس سعید متین هوپا آگوس و هیولاها 4 (جنگ جنگل)
220٫000 داستان نوجوان ژائومه کوپونس سعید متین هوپا آگوس و هیولاها 3 (ترانه ی پارک)
220٫000 داستان نوجوان ژائومه کوپونس سعید متین هوپا آگوس و هیولاها 2 (ناتیلوس را نجات بدهیم)
200٫000 داستان نوجوان ژائومه کوپونس سعید متین هوپا آگوس و هیولاها 1 (آقای پتی پن از راه می رسد)
20٫000 داستان کودک غلامحسین مردانیان نوشته اگه من پلنگ بودم
300٫000 رمان خارجی ان برونته رضا رضایی نی اگنس‌گری
120٫000 فلسفه و علوم اجتماعی ژان پل سارتر مصطفی رحیمی نیلوفر اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر
15٫000 ادیان دکتر علی شریعتی الهام اگزیستانسیالیسم
120٫000 داستان کودک الن جورنیک لیلا کاشانی وحید مهرسا اگر همه این را بگویند؟
260٫000 روانشناسی و تربیت النا جانینی بلوتی محمد جعفر پوینده نی اگر فرزند دختر دارید
100٫000 رمان خارجی آگاتا کریستی سیمین تاجدینی ویدا آگاتا کریستی(4)لیستردیل
110٫000 رمان خارجی آگاتا کریستی سیمین تاجدینی ویدا آگاتا کریستی(11)حماقت گرینشاو