قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
64٫000 ادیان دکتر علی شریعتی آگاه آثار گونه گون (بخش دوم)
240٫000 ادیان دکتر علی شریعتی دیدار آثار گونه گون جلد اول
180٫000 فلسفه نایجل واربرتون مسعود علیا ققنوس آثار کلاسیک فلسفه
80٫000 ادیان دکتر علی شریعتی بنیاد فرهنگی شریعتی آثار جوانی
160٫000 داستان کوتاه خارجی کریشتوف کیشلوفسکی عظیم جابری چشمه اتفاق و دو داستان دیگر
260٫000 داستان ایرانی گلی ترقی نیلوفر اتفاق
32٫000 شعر ایرانی راهله معماریان دفتر شعر جوان آتش نوشته های مداد شمعی
138٫000 رمان فارسی مرضیه عراقی سخن گستر آتش سوران
150٫000 روانشناسی کارلوس کاستاندا مهران کندری میترا آتش درون
280٫000 مجموعه داستان خارجی ریچارد فورد امیرمهدی حقیقت ماهی آتش بازی
550٫000 داستان خارجی جان کندی تول پیمان خاکسار چشمه اتحادیه ابلهان
120٫000 شعر فارسی علیرضا آذر نیماژ آتایا
180٫000 داستان خارجی ویرجینیا وولف صفورا نور بخش نیلوفر اتاقی از آن خود
125٫000 عکاسی رولان بارت نیلوفر معترف چشمه اتاق روشن (اندیشه هایی درباره عکاسی)
100٫000 شعر فارسی مهدی اشرفی نیماژ اتاق پرو
500٫000 داستان خارجی اما داناهیو محمد جوادی افراز اتاق
310٫000 داستان خارجی اما دون اهو علی قانع آموت اتاق
15٫000 گوناگون علی عبدالهی مشکی اپیکور
250٫000 رمان نوجوان ریک ریوردان آرزو مقدس پرتقال آپولو شبح تاریکی 2
280٫000 رمان نوجوان ریک ریوردان آرزو مقدس پرتقال آپولو (پیش گویی پنهان) 1
250٫000 رمان نوجوان سارا کروسان مریم فیاضی هوپا اپل و رین
180٫000 شعر کهن ایرانی ابراهیم قیصری توس ابیات بحث انگیز حافظ
180٫000 داستان ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان ابوالمشاغل
290٫000 طنز ادبی مهرداد صدقی سوره مهر آبنبات هل دار
270٫000 رمان ایرانی مهرداد صدقی سوره مهر آبنبات دارچینی
135٫000 داستان ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان ابن مشغله
1٫100٫000 داستان خارجی فیودور داستایفسکی سروش حبیبی چشمه ابله
54٫000 شعر ایرانی حسین صادقی یاران وطن ابر و باران
490٫000 رمان نوجوان نیل شوسترمن آرزو مقدس پرتقال ابر تندر (جلد دوم داس مرگ)
159٫000 پزشکی و بهداشت وی ام کولکارنی حمیدرضا ورمزیار نسل نواندیش آب درمانی