مانیفست فراخوان جنبش اعتراضی 15مه2011 در اسپانیا

20 بهمن 1396


به همه‌ی این دلایل من خشمگینم

#چند_سطر_کتاب

«ما مردم عادی هستیم. ما مثل شما هستیم: مردمی که صبح از خواب بیدار می‌شویم تا درس بخوانیم، کار کنیم یا دنبال شغل بگردیم. مردمی با خانواده و دوستان؛ مردمی که برای گذران زندگی و برای این که آینده‌ی بهتری برای بستگانمان تامین کنیم هر روز سخت کار می‌کنیم... اما در این کشور بیشتر اعضای طبقه‌ی سیاسی حتی به ما گوش نمی‌دهند. کارکرد این طبقه‌ی سیاسی باید این باشد که صدای ما را به نهادها برساند و مشارکت سیاسی شهروندان را تسهیل کند. به جای این که بر پشت ما سوار شود و در راه ثروتمند کردن خود بکوشد و تنها به دستورالعمل‌های ابرقدرت‌های اقتصادی توجه کند و در راه حفظ یک دیکتاتوری حزب‌سالار بکوشد، هدف این طبقه باید دستیابی اکثریت جامعه به بیشترین منافع باشد... ما انسانیم نه کالا. من فقط در آنچه می‌خرم، چرا می‌خرم و آن را برای چه کسی می‌خرم خلاصه نمی‌شوم. به همه‌ی این دلایل من خشمگینم. من بر این باورم که می‌توانم این وضعیت را تغییر دهم. من بر این باورم که می‌توانم نقشی داشته باشم. می‌دانم که ما با هم می‌توانیم از پس این کار برآییم. به ما بپیوندید. این حق شماست.»
ص101

☝️مانیفست فراخوان جنبش اعتراضی 15مه2011 در اسپانیا


📘شبکه‌های خشم و امید
#مانوئل_کاستلز
مترجم: مجتبی قلی پور
#نشر_مرکز

📚 @klidar
308صفحه/ چاپ سوم1396/ قیمت: 29500توماندیدگاه های شما