اندیشه و تکفیر

28 تیر 1397


#چند_سطر_کتاب

«قدرت» می‌تواند قوانین را تغییر دهد؛ ولی این قوانین تا وقتی فکر‌ها تغییر نکنند، تاثیری برجا نمی‌گذارند. پرسش اکنون این است: روشنفکر چگونه می‌تواند از طریق گفتمان خود را در دایره وسیع تری وارد کند و با مردم بیشتری رابطه برقرار کند؛ چگونه می‌تواند در‌‌ همان حال گفتمانی عمیق‌تر و مفهوم‌تر بپروراند؟ برای این مشکل که من آن را مشکل همه روشنفکران جهان سوم می‌دانم چون در این کشور‌ها سطح فرهنگ و سواد پایین است من راه حل آماده‌ای ندارم. مساله تولید گفتمانی توده گیر نیست که بتواند بر عواطف و غرایز این مردمان غلبه کند و رسانه‌ها همه این مشکلات را با موفقیت حل کنند؛ بلکه گفتمانی است که عواطف و احساسات مردم را محترم شمارد و چیزی را از آن‌ها پنهان نکند.
ص 21

📘 #اندیشه_و_تکفیر
📙 #نصر_حامد_ابوزید
📗 مترجم: #محمد_جواهرکلام
📚 @klidarدیدگاه های شما