فلسفه‌ی زندگی من

06 اسفند 1396


حقیقت تلخ

#چند_سطر_کتاب   #فلسفه

اوئن سی. میدلتون، محکوم حبس ابد:
فلسفه‌ی زندگی من فلسفه‌ای راحت و خودمانی است و ترکیبی از بسیاری اعتقادات ساده است که حقیقت، ستاره راهنمای آن‌هاست. من با تکیه بر توانایی‌ام در درک زندگی به شکل حقیقی آن، به آن تعادل ذهنی روانی‌ای دل می‌بندم که بدون آن خود را گمگشته در توده‌ای از حدس و گمان‌ها و تاملات متناقض می‌یابم. فیلسوف استدلال می‌کند که «ناگزیر به این نتیجه می‌رسیم که بزرگ‌ترین اشتباه در تاریخ بشر، کشف حقیقت بود. کشف حقیقت، ما را خوشبخت نکرد، چون حقیقت زیبا نیست. کشف حقیقت، ما را آزاد نکرد مگر از پندارهایی که تسلی‌مان می دادند و از قیدهایی که ما را حفظ می‌کردند. کشف حقیقت هر دلیلی برای وجود داشتن را از ما گرفته است به جز لذت‌های لحظه‌ای و امید ناچیز فردا را.» اگر خوشبختی ما و دلیل ما برای وجود، به تمایل ذاتی‌مان به تسلی جستن از پندارها و خرافه‌ها و سنت‌های غلط متکی باشد، در آن صورت می‌توانم با این نظر موافق باشم. باید ناخرسند باشیم وقتی حقیقتْ ما را از تسلی خاطر قابل تردیدشان محروم می‌کند، اما چنین نمی‌کند.
ص 116

📒درباره ی معنی زندگی
📙#ویل_دورانت
📕مترجم: #شهاب_الدین_عباسی
📒#نشر_کتاب_پارسه
قیمت: 15000 تومان
📚 @klidar
 دیدگاه های شما