«مرگ عادل است»!

28 مرداد 1397


#شعر_امروز

یک شاعر قدیم ایرانی گفته است
«مرگ عادل است»
«شاه و گدا را به یکسان می‌برد».
 هاشم، چرا تعجب می‌کنید؟
هرگز  نشنیده‌اید برادر
که شاهی در یک انبار کشتی
بین پشته‌ی زغال‌ها بمیرد؟...

ا***ا

یک شاعر قدیم ایرانی
می‌گوید: «مرگ عادل است».
یعقوب،
چه خوب خندیدید نور دو دیده‌ام،
وقتی که زنده بودید هرگز این‌طور نخندیده بودید...
ولی صبر کنید حرف من تمام شود.
یک شاعر ایرانی
می‌گوید: «مرگ...»
شیشه را ول کنید احمل جمیل
بیهوده خشمگین می‌شوید.
می‌دانم
می‌گویید برای این‌که مرگ عادل باشد.
باید زندگی عادل باشد...

📙از چهار زندان
📕#ناظم_حکمت
📙مترجمین: #رضا_سید_حسینی / #جلال_خسروشاهی
📕#نشر_نگاه
📚 @klidar
 دیدگاه های شما