هنر همیشه برحق بودن

24 آذر 1397


کتاب امروز 18 خرداد 96

هنر همیشه بر حق بودن هنر مجادله به گونه‌ای از مباحثه‌ می‌گویند که شخص فارغ از درستی یا نادرستی موضعش، از آن عقب نشینی نکند. و این هنر از زمان سقراط تاکنون چنان مهم بوده که سوفسطاییان برای آموزش آن به دیگران در قبال آن پول دریافت می‌کردند و به همین دلیل نام سفسطه بر آن گذاشته شده است. برای مثال ممکن است شما در بحثی برای ادعای خود دلیلی بیاورید و رقیب شما آن برهان را رد کند و با این کار چنان به نظر برسد که ادعای شما را رد کرده است اگرچه که دلایل دیگری نیز وجود داشته‌اند که شما از آن‌ها غافل شده‌اید و حق با شما بوده است. شوپنهاور می‌گوید اگر از من بپرسید چطور چنین اتفاقی می‌افتد در جواب خواهم گفت که این صرفاً ناشی از پست‌فطرتی طبیعت بشر است و اگر طبیعت بشری پست نبود و شریفانه رفتار می‌کرد می‌بایست در هر بحثی در جستجوی حقیقت می‌بود و اهمیتی به اینکه کشف حقیقت به سود خودش خواهد بود یا نه نمی‌داد. نویسنده معتقد است برای جدل کردن ترفندهای مشخصی وجود دارد و با پی بردن به عناصر مشترک شگردهایی که به شکل‌های گوناگون تکرار می‌شوند می‌توانیم آن‌ها را در مجادله‌ها تشخیص دهیم و یا حتی بکار ببریم، چرا که جدل به حقیقت کاری ندارد و مانند یک دوئل است و دوئل چیزی نیست جز حمله ودفاع! این شگردها را می‌توانید در این کتاب بیابید.

چند سطر کتاب

«اجازه نده از مخمصه فرار کند» وقتی سؤال یا استدلالی را مطرح میکنی و رقیبت جواب صریحی نمی‌دهد بلکه با سؤال متقابل یا پاسخ غیرصریحی طفره می‌رود (یا ادعایی بر زبان می آورد که هیچ ربطی به موضوع ندارد و به طور کلی سعی می‌کند که موضوع را عوض کند، این امر نشانه‌ی مطمئنی است از این که روی ضعفی دست گذاشته‌ای _ گاهی اوقات بدون آنکه بدانی. تو او را به سکوت وادار کرده‌ای. بنابراین، باید هرچه بیشتر بر همین نکته تاکید کنی، و اجازه ندهی که رقیبت از آن طفره برود، حتی وقتی که نمی‌دانی ضعفی که روی آن دست گذاشته‌ای واقعا کجاست.

هنر همیشه برحق بودن آرتور_شوپنهاور ترجمه عرفان ثابتی نشر ققنوس 136 صفحه قیمت: 8000 تومان

کلیدر/ ریحوندیدگاه های شما