یک پاکت از صلح به نشانی دنیا

27 اسفند 1396


انتشارات «بوتیمار» کتاب تازه ای از سروده های «قاسم رضادوست» را با عنوان «یک پاکت از صلح به نشانی دنیا» منتشر کرد. به گفته مولف، این کتاب پس از پنج ماه توانسته است مجوز انتشار بگیرد در حالی که مدت زمانی طبیعی برای دریافت مجوز چنین مجموعه ای حدود چهل روز است. در این کتاب 37 قطعه شعر آزاد از قاسم رضادوست آمده است که موضوع اصلی آن ها «صلح جهانی» است. کتاب دیگری از این مدرس و دبیر ادبیات با عنوان «من عاشق شقایق و نان برشته ام» قبلاً توسط نشر«مایا» به چاپ رسیده بود. دو شعر از کتاب تازه را با هم می خوانیم: اینجا نیشابور است فیروزه ای بزرگ در بالا و قتل و عامی فجیع در پایین تنها شب در ها به پایان رسیده اند کوچه باغ هایی که در یاد کدکنی هم نیست غار آن گوشه است با دهانی باز بر دنیا ا***ا از پنجره جهان را دیدم تکه تکه و تو رفته بودی یک لیوان آب پای گلدان بریزی و نیامدی ا***ا

#یک_پاکت_از_صلح_به_نشانی_دنیا #قاسم_رضادوست #نشر_بوتیمار قیمت: 5000 توماندیدگاه های شما