راه باریک آزادی

04 مرداد 1399


 

آزادی آسان به دست نمی‌آید. بسیاری از ملت‌ها از ناکارآمدی دولت‌هایشان رنج می‌برند و در قفس هنجارها و سنن گرفتارند.
به نظر می‌رسد دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون قرار است کارنامه درخشان کتاب "چرا ملت‌ها شکست می‌خورند" را تکرار کند.
▪️نشر روزنه

نویسندگان در مقدمه می‌گویند:
در کتاب حاضر استدلال ما این است که برای ظهور و شکوفایی آزادی، هر دو حکومت و جامعه باید قوی باشند. به حکومت قوی نیاز است تا خشونت را مهار کند، قوانین را به اجرا بگذارد و به ارائه خدمات عمومی بپردازد، خدماتی که برای زندگی مردم توان یافته برای دست زدن به گزینش و دنبال کردن انتخاب‌هایشان تعیین کننده‌اند. به جامعه قوی بسیج شده نیز نیاز داریم تا حکومت قوی را منقاد سازد و در بند بکشد. 

◀️ چند سطر کتاب

شکوفایی و رشد اقتصادی از چند اصل اساسی منشا می‌گیرد. این‌ها شامل انگیزه‌ی مردم برای سرمایه‌گذاری، آزمایش و نوآوری هستند. بدون وجود حکومت چنین انگیزه‌هایی عمدتا غایب خواهند بود، چون یا در میانه‌ی منازعه هیچ قانونی برای داوری در مرافعات و حمایت از مالکیت وجود ندارد، یا هنجارهایی که پدیدار شده‌اند تا آن خلا بی‌حکومتی را پر کنند انگیزه‌های اقتصادی را مختل و فعالیت اقتصادی را خموده می‌سازند ـ مبادا فرصت‌های اقتصادی شالوده‌ی این جوامع را بی‌ثبات کنند. نتیجه آنکه منافع ناشی از هر سرمایه گذاری احتمالا به سرقت می‌رود، ضایع می‌شود یا متمرکز باقی نمی‌ماند.
ص188

📗راه باریک آزادی، دارون عجم اوغلو، #جیمز_ای_رابینسون، مترجم: #سیدعلیرضا_بهشتی_شیرازی، #جعفر_خیرخواهان، #نشر_روزنه، 640صفحه، چاپ اول1399، قیمت: 85هزارتومان
#سیاست_و_جامعه

عنوان اصلی: The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty Hardcover
نویسنده: #Daron_Acemoglu

▫️ t.me/klidarNewsدیدگاه های شما