آداب معاشرت

01 تیر 1399


#چند_سطر_کتاب
📗آداب معاشرت برای همه
#گردآوری و تالیف: #شهین_دخت_بهزادی


🔺آداب روزمره _پرحرفی

بدنیست بدانید که پرحرفی هم نوعی بی‌ادبی به شمار می‌رود. چون تاکنون هیچ کس از حرف نزدن دچار گرفتاری و زحمت نشده، بهتر است هیچ فرصتی را برای بستن دهان خود از دست ندهیم.
صفحه۲۵

🔺آداب هدیه دادن و گرفتن_استفاده از هدیه

هدیه را باید به سلیقه و احتیاج و پسند هدیه گیرنده انتخاب کنید. درست است که شما هدیه می‌دهید، ولی اوست که از هدیه‌ی شما استفاده می‌کند.
صفحه۱۲۵

🔺آداب مسافرت_بار اضافه

هر وقت چمدانی برای سفر می‌خرید به یاد بیاورید که باید خودتان آن را به مقصد برسانید! اگر دوستانتان شما را برای مسافرت کوتاهی دعوت کرده‌اند تا با اتومبیل‌شان بروید، به جز یک ساک کوچک یا کیف دستی بار دیگری به همراه نبرید. نگذارید دوستان‌تان از دعوت شما پشیمان شوند.
صفحه۱۶۱

🔺آداب نامه نگاری_شخصیت والای شما

فهمیدن زندگی آن قدر مهم نیست که درست زندگی کردن اهمیت دارد. نامه‌های دیگران را که روی میز یا در گوشه و کنار افتاده نخوانید و هم چنین به مکالمات تلفنی افراد گوش ندهید.
صفحه۱۶۸

📕کتاب کوچک (آداب معاشرت برای همه)، #نشر_هیرمند، چاپ ششم ۹۸، قیمت:13500تومان
📗 @klidarدیدگاه های شما