مقایسه ترجمه

27 آذر 1398


🔸راه روشن است، اوپرا وینفری، ترجمه: علی اکبر عبدالرشیدی، نشر گویا، چاپ ششم 1398، 200 صفحه، قیمت: 40000 تومان
🔹 راه نمایان شد، اپرا وینفری، ترجمه: میعاد جهانتیغ، نشر علمی، چاپ اول 1398، 170 صفحه، قیمت: 39500 تومان

📓عنوان کتاب: The Path Made Clear

🔸تا آن روز گوینده‌ی خبر و گزارشگر بودم. می‌دانستم خودم هستم. رئیس‌های من هم احساسات خودش را پنهان نمی‌کردند. ص 25

🔹تا آن زمان، مجری خبر و گزارشگر بودم. می‌دانستم که این‌ها خود واقعی من نیست. و مشخصا رئیس‌هایم احساساتشان را در سینه حبس نمی‌کردند. ص 11

▪️up until then, i'd beena news anchor and reporter. I knew i was not my authentic self. and my bosses certainly made no seret of their feelings.

ا***ا

🔸گفت‌وگوها خیلی جذاب نبودند، اما همان‌طور که مصاحبه می‌کردم احساس کردم که در جای درستی نشسته‌ام. ص 26

🔹زیاد درخشان نبود اما همان‌طور که صحبت می‌کردیم، از درون حس روشنی پیدا کردم، انگار به خانه آمده‌ام. ص 12

▪️Not exactly glamorous, but as we talked, i felt lit up from the inside, like i had come home to myself.

ا***ا

🔸یادم هست یک بار مرا روی زانویش نشاند. بعد گفت این جمله را بگو. من هم جمله را که خنده ‌دارد بود تکرار کردم.ص 52

🔹و به یاد دارم که مرا روی زانوانش در ساعت چهار نشاند. به من گفت «بگو، مادرت...» این و آن است. و من هم تکرار کردم، «مادرت...» و همه شروع می‌کردند به خندیدن. ص 31

▪️And I remember him sitting me on his lap at four. He’d say to me, “Say,  ‘Your mother  is…’” this and  that. And I’d  repeat back,  “Your mother…” And everybody started laughing.

ا***ا

🔸لوبرون جیمز اسطوره‌ی بسکتبال، یکی از بازیکنانی است که با بیشترین تمرکز بازی می‌کند. یک بار از او پرسیدم: «چی میشه کسی مثل تو در زمین بازی تمرکز خود را از دست می‌دهد.» ص 144

🔹لبرون جیمز، اسطوره‌ی بسکتبال یکی از با تمرکزترین رقابت کنندگان تاریخ بسکتبال است. یک بار از لبرون پرسیدم که چه چیزی می‌تواند باعث شود که با ارزش‌ترین بازیکن لیگ بسکتبال آمریکا در زمین مسابقه ریتم بازی‌اش را از دست بدهد. ص 94

▪️Basketball legend LeBron James is considered one of the most intensely focused competitors ever to play the game. I once asked LeBron what could possibly cause an MVP like him to  lose his rhythm on the court.

📌گرچه اشتباهات تایپی به هر حال پیش خواهد آمد، اما در مورد انتشارات گویا بعد از شش بار تجدید چاپ کمی باعث تعجب است که هنوز ویرایشی صورت نگرفته است. یکسان نبودن افعال در یک جمله که از گفتاری به رسمی تغییر کرده است هم از نقاط ضعف این ترجمه است. 
هرچند در ترجمه اول گاهی جملات روان‌تر هستند اما بی‌توجهی به متن گاهی باعث می‌شود از مفهوم اصلی دور شویم.

  t.me/klidarدیدگاه های شما