کارنامه مصدق

28 مرداد 1398


امروز سالروز کودتای 28 مرداده و با خودم گفتن بد نیست به همین مناسبت کتاب "کارنامه مصدق" رو معرفی کنم.

قبل از اون توضیح ناشر رو بخونیم:
«کتاب کارنامه‌ی مصدق در واقع متن کامل کتاب "کارنامه‌ی مصدق و حزب توده" است که انتشارات ققنوس در سال 1396 آن را به چاپ رساند. پس از چاپ کتاب بود که آقای بهمن پوریا، فرزند زنده‌یاد ارسلان پوریا، نسخه‌ی دست‌نویس بخش چهارم کتاب را در اختیار انتشارات قرار دادند؛ از این رو تصمیم گرفته شد متن کامل کتاب با عنوان جدید "کارنامه‌ی مصدق" به چاپ برسد.»

آقای مصدق و کارنامه‌ی ایشون، حاشیه‌ی زیادی دارن. کتاب‌های مختلفی دیدم که در تایید یا نقد مصدق نوشته شده و ممکنه فردی با دانش تاریخی کم رو سردرگم کنه. آقای ارسلان پوریا از رهبران حزب توده بود که بعدها از این حزب جدا شد و راه ادبیات رو در پیش گرفت. توی کتاب اشاره شده که شخص دکتر مصدق متن اولیه کتاب را دیده و حک و اصلاح کرده. چند سطرشو با هم می‌خونیم.

چند سطر کتاب

سرانجام مجلسِ دزدان بر گناهان تدین و سهیلی پرده برکشید، زیرا خود در این دزدی‌ها دست داشت. روزی که گزارش کمیسیون دادگستری مجلس را در بی‌گناهی تدین در مجلس می‌خواندند مصدق گفت:

این پرونده‌ی آقای تدین را مدتی به اختیار کمیسیون دادگستری گذاشتید، پانزده روز هم در اختیار  من بگذارید نظری بدهم.

و مجلس که از باز شدن رازهای دزدی هیئت حاکمه بیم داشت پیشنهاد مصدق را نپذیرفت. مصدق در پیشنهاد خود پافشرد و ایستاده بود که یا به کار دزدان رسیدگی کند یا پرده از چهره‌ی مجلسِ دزدان برافکند. در برابر کوشش گردانندگان مجلس دست از پیشنهاد خود برنمی‌داشت و مجلس را بیم داد که اگر پیشنهاد او را نپذیرند، از ماندن در مجلس خودداری خواهد کرد. مجلس سرافکنده و زبون پیشنهاد مصدق را نپذیرفت.
مصدق نیز فریاد کشید:
این‌جا مجلس نیست، این‌جا دزدگاه است.
ص82

🔸 کارنامه مصدق/ ارسلان پوریا/ نشرققنوس/ 736 صفحه/ 75 هزار تومان

یادداشت از: کلیدر/ مهرنوش چمنی

 

t,me/klidarدیدگاه های شما