یا این یا آن

19 مرداد 1398


 

سورن کیر کگور، فیلسوف اگزیستانسیالیست دانمارکی بود که بیشتر آثارش را تحت نام‌های مستعار منتشر می‌کرد. کتاب "یا این یا آن" اولین کتاب تاثیرگذار این فیلسوف است که در دو جلد نوشته شده است.

کیرکگور در نیمه اول سال‌های نوشتنش، از اسامی مستعار استفاده می‌کرد و «یا این یا آن» اولین کتابی است که با اسم مستعار نوشت. ویکتور ارمیتا و A، دو اسم از چهار اسم مستعار کیرکگور هستند که در این کتاب از آن‌ها استفاده شده است. جلد اول «یا این یا آن» در توصیف مرحله زیباشناختی هستی انسان نوشته شده و مجموعه‌ای از مقاله‌ها و یادداشت‌هایی است که ویکتور ارمیتا پیدا کرده و A در مقام یک مرد زیباپرست آن‌ها را نوشته است.(یادداشت مترجم)

این‌طور به نظر می‌آید که معروفترین اثر کگور در ایران، کتاب "ترس و لرز" باشد، اما کتاب "یا این یا آن" نقطه عطفی بود برای آغاز کار نویسندگی این نویسنده و معرفی بهتر نظریات وی. مترجم نیز در مقدمه توضیح داده است که کتاب حاضر از ترجمه‌ی انگلیسی به فارسی برگردانده شده و برای این کار از چندین ترجمه انگلیسی مختلف کمک گرفته است.

️#چند_سطر_کتاب

ازدواج کنی پشیمان می‌شوی؛ ازدواج نکنی هم پشیمان می‌شوی؛ خواه ازدواج کنی خواه نکنی، در هر دو حال پشیمان خواهی شد؛ یا ازدواج می‌کنی یا ازدواج نمی‌کنی، به هر حال پشیمان می‌شوی؛خواه به حماقت‌های جهان بخندی، پشیمان می‌شوی؛ بر آنها بگریی هم پشیمان می‌شوی، خواه به حماقت‌های جهان بخندی و خواه بر آنها بگریی، در هر دو حال پشیمان خواهی شد، (...) خودت را حلق آویز کنی پشیمان می‌شوی؛ خودت را حلق آویز نکنی هم پشیمان خواهی شد؛ یا خودت را حلق آویز می‌کنی یا خودت را حلق آویز نمی‌کنی، به هر حال پشیمان خواهی شد. این، آقایان، عصاره‌ی تمامی حکمت زندگی است. فقط در لحظه‌هایی منفرد نیست که من همه چیز را، به قول اسپینوزا، در هوای ابدیت می‌نگرم. من پیوسته در حال و هوای ابدیت‌ام. خیلی‌ها گمان می‌کنند وقتی در هوای ابدیت قرار می‌گیرند که پس از انجام این یا آن کار، این ضدها را با هم متحد سازند یا حد وسط آنها را بگیرند. ولی این نشانه‌ی بدفهمی ایشان است، زیرا ابدیت حقیقی نه پشت یا این/ یا آن بلکه پیش روی آن جای دارد.

ص 36

 

🔸 یا این یا آن جلد اول / سورن کیر کگور/ مترجم: #صالح_نجفی / #نشر_مرکز/ 442 صفحه/ 82500 تومان

 

🔻عنوان اصلی: Either/Or

نویسنده: #Søren_Kierkegaard

 دیدگاه های شما