هویت ایرانی از دوران باستان تا پایان پهلوی

16 تیر 1398تابه‌حال به هویت ملی فکر کردید؟ ممکنه زیاد بهش برخورده باشید اما بهش دقت نکرده باشید. مثلا این‌که میگن ایران اسلامی، شما هویت خودتون رو به چه صورت می‌بینید؟ هویت ملی رو چطور؟ تصور می‌کنید در کنار بقیه ایرانی‌ها چه هویتی دارید؟
اصلا به چه دردی می‌خوره؟

پشت جلد کتاب این‌طور گفته: هویت ملّی و قومی، مانند دیگر پدیدارهای اجتماعی، مقوله‌ای تاریخی است که در سیر حوادث و مشی وقایع تاریخی پدیدار می‌شود، رشد می‌کند، دگرگون می‌شود و معانی گوناگون و متفاوت پیدا می‌کند.
هویت ملّی و قومی از تصور تمایز و رویارویی میان «ما» یا «خودی‌ها» در برابر «دیگران» یا «بیگانگان» نشئت می‌گیرد. این احساس دوگانگی میان «ما و دیگران» اگر در حد اعتدال و معقول باشد می‌تواند همچون نیرویی برای هم‌یاری و اعتلای فرهنگی ظاهر شود و اگر به قلمرو تعصبات و دشمنی‌ها و کینه‌توزی‌های ملّی و قومی و نژادی درآید یا به بهانه‌ی چالش با تعصبات ملّی و قومی، به نفی و انکار و تمسخر میراث فرهنگی خویش بنشین، نیرویی ویرانگر خواهد شد، زاینده‌ی دشمنی و ستیزه‌جویی.

این کتاب که ترکیبی از تاریخ و جامعه شناسی هست، در بخش اول هویت ایرانی رو به سه روایت تعریف کرده: روایت ملت پرستانه، روایت‌های مدرن و پست مدرن، و روایت تاریخی‌نگر. از اونجا که هویت ملی کاربردهای سیاسی هم داره، در طی دوره‌ها به دلایل مختلف دچار تغییراتی شده و هر دوره بسته به نوع حکومت، هویتی جدید پیدا کرده. 
در آخر هم به دوره‌ی پهلوی می‌رسیم که در اون ملی‌گرایی و هویت ایرانی تقویت شده و افتخار به تاریخ هخامنشی تبدیل به بخشی از هویت ایران شد. 

◀️ #چند_سطر_کتاب

وجود یک مفهوم فرهنگی مشخص از ایرانی بودن (ایرانیت)، به قوی‌ترین وجه در محاکمه‌ی افشین در 840 میلادی جلوه‌گر شده است. او وارث حکومت اشروسنه و فرماندهی بود که قیام 20 ساله‌ی بابک را برای نجات عباسیان درهم شکست. افشین، که به تبلیغ احساسات قومی _ ملی ایرانی متهم شده بود، گفت: «آیا مکنونات قلبی خود را به تو (کسانی که علیه افشین گواهی دادند) نرساندم و به تو معنی آگاهی ملی ایرانی (العجمیه) و طرفداری خود از آن و شارحان آن را نگفتم؟» این صحنه به روشنی نه تنها حضور یک آگاهی مشخص از هویت فرهنگی ایرانی و مردمانی که فعالانه آن را تبلیغ می‌کردند، بلکه وجود یک مفهوم (العجمیه یا ایرانیت) را برای انتقال آن نشان می‌دهد.
ص 99

📘هویت ایرانی از دوران باستان تا پایان پهلوی/ نویسنده: احمد_اشرف/ مترجم: #حمید_احمدی/ #نشر_نی/264 صفحه/ قیمت: 30 هزار تومان

@klidarدیدگاه های شما