شعر امروز

29 اردیبهشت 1398


◾️ به عبارت فردا
◽️ مجید رفعتی

به عبارت فردا
دیروز حکم مرده‌ای را دارد
که با گلوله‌ی سربازی گمنام
از پا درآمده است
چون خرگوشی که می‌خواست به آینده فرار کند
و امروز لاک‌پشتی‌ست
که در داستانی دروغ
از زمان پیشی گرفته است:

فکر کن
بی‌آن‌که تفنگ داشته باشی
از خیابان رد شوی
و ناگهان جسدت را مثل سربازان دشمن
در بیابان رها کنند
زنده باشی و بگویند نیستی
و نبودنت را وادارند
تا راه‌های نرفته را برگردد
 و حرف‌های نگفته را تکرار کند
با کلماتی
که هنوز معنای‌شان را پیدا نکرده‌اند...

و کلمات
که از داستان‌ دروغ فرار می‌کنند
و کلمات
که با صدای برهنه به خیابان می‌دوند: 
یافتم‌یافتم
گلوله‌هایی که پیش از شلیک شدن
در شقیقه‌های‌مان جا مانده‌اند
و کلمات
که پوکه‌های جنگ را دور می‌ریزند
و کلمات 
که با تیر خلاص از مرگ خلاص می‌شوند
نگاه کن!
مردگان کفن‌های‌شان را دست گرفته‌اند
به نشانه‌ی صلح
تا به دنیا بازگردند


📓 اشد ملاقات
◽️ نشر چشمه

@klidarدیدگاه های شما