شرح دیوان شمس تبریزی مولانا جلال الین محمد بلخی رومی

31 فروردین 1398


کریم زمانی،مولوی شناس و مفسر قرآن، بیشتر برای "شرح جامع مثنوی معنوی" معروف است که در هفت جلد منتشر شده. جز شرح مثنوی، شرح کامل فیه ما فیه نیز توسط ایشان نگاشته شده است. در ادامه شرح آثار مولانا، اواخر سال گذشته نیز جلد اول از شرح دیوان شمس تبریزی نیز توسط نشر قطره منتشر شد. 

این کتاب ابتدا مقدمه‌ای 22 بندی دارد که در آن به توضیح و تشکر درباره این اثر پرداخته است. در بند شش مقدمه می‌خوانیم:  دیوان غزلیات مولانا به نام شمس‌الدین تبریزی برآمده است. و اگر کسی به پیوند رازآلود این دو دریای نور آگاه نباشد و پیشینه‌ی کار را نداند گمان می‌دارد که سراینده این سفر الهامی، شمس تبریزی بوده است. به خصوص که مولانا در عیان و نهان و به تصریح و توریه و اعلام و ایهام در اکثر غزلیاتش از شمس به توقیر و تحبیبی تمام یاد می‌کند تا نشان دهد که نه تنها شمس، الهام‌گر او بوده، بل گوینده‌ی اصلی نیز همو بوده است! ص 13

راستش خود من نیز تا مدت‌ها تصور می‌کردم که دیوان شمس را شمس نوشته است! در بخش دیگری، کریم زمانی درباره آثار مولانا توضیح می‌دهد و اینکه چطور مولانا در آثار خود مخفی شده است و از خود حرفی نمی‌زند و این سوال را می‌پرسد که: «براستی مولانا در جغرافیای آثارش کجا ایستاده است؟!»

چند سطر کتاب

رقصان سوی گردون شوم، زآنجا سوی بی چون شوم/ صبر و قرارم برده‌ای، ای میزبان! زوتر بیا

پس از مرگ، رقص کنان به سوی جهان ملکوت می‌روم و از آنجا به سوی آن معشوق ازلی که منزه از هر تعین و کیفیتی است، ره می‌سپارم. ای میزبان ازلی و لم یزلی! ای حضرت معشوق! تو صبر و قرار مرا در ربوده‌ای. هرچه زودتر بر من تجلی فرما و فراق را به وصال، دگر کن.
زوتر: مخفف زودتر.
یکی از ویژگی‌های شیوه ی زبانی مولانا تخفیف دادن واژگان است. این گریز از کلیشه‌های زبانی به قدری ماهرانه صورت می‌بندد که زیبایی و صمیمیت سخن را دو چندان می‌کند. مولانا در سبک بیان، شورشی و قالب شکن است، بر خلاف مشاهیر شاعران که محافظه کارانه حرکت کرده‌اند.
ص 140

📕شرح دیوان شمس تبریزی مولانا جلال الین محمد بلخی رومی/ نویسنده: کریم زمانی/ نشر قطره/ 956 صفحه/ قیمت: 135 هزار تومان

یادداشت از: کلیدر/ مهرنوش چمنی


▫️  t.me/klidar ▫️instaklidar  ▫️ klidar.irدیدگاه های شما