تبت به افق تهران/ مصطفی هراتی

09 فروردین 1398


تا بهارِ تازه‌ای در سرم سبز شود...

🔵  شعر امروز 
🔹  مصطفی هراتی


دکمه‌هایم را ببند
مثل پنجره‌ای در پاییز
حالا که برگِ زیادی از سرم ریخته
برایم از مهر بگو
از آبان
و آذری که نیامد
بگذار مرغ این عشق بداند
که هوا در قفس طعم دیگری دارد
که همه چیز
دست خودت را می‌بوسد
که من سال‌هاست
رادیویی در گلویم خش‌خش می‌کند
همه‌چیز دست خودت را می‌بوسد
دریای من 
با هر موج دامن آبی‌ات را برقص
با هر آواز گلوی آسمان را تازه کن
بگذار مرغ این عشق
با پیرهنی شعله‌ور کنار پنجره برود
یخِ این خانه را
باز کند دکمه‌هایم را
تا بهارِ تازه‌ای در سرم سبز شود


📘 تبت به افق تهران
🔹  نشر اقلیما

 

📚@klidar

 

تبت به افق تهران، مصطفی هراتی، انتشارات اقلیما، چاپ اول 1393، 60 صفحه، قطع رقعیدیدگاه های شما