از میز من صدای درختی می آید 🔹 علیرضا حسنی آبیز

25 بهمن 1397


▫️ #شعر_امروز
▪️ #علی‌رضا_آبیز


من بازجوی مهربانی دارم
به فلسفه و شعر نو علاقمند است
از چرچیل خوشش می‌آید و چای سبز می‌نوشد
ظریف و عینکی‌ست
ته‌ریش نازکی دارد با صدایی زنانه
مودب است و توهین نمی‌کند
هرگز مرا نزده است
هرگز نخواسته اعتراف دروغ بکنم
می‌گوید: فقط راستش را بنویس
می‌گویم: چشم!

📘از میز من صدای درختی می آید
🔹علیرضا حسنی آبیز
#نشر_نگاه
چاپ اول 1392
72صفحه/ رقعی/ شومیز
قیمت: 4000 تومان

📚@klidar

*علیرضا آبیز در آذر ماه 1397 با مجموعه شعر «خط سیاه، متروی لندن» برنده چهارمین دوره جایزه شعر شاملو شد.دیدگاه های شما