گرامر کامل زبان آلمانی/ آموزش مکالمات آلمانی/ پرویز ذوالجلالی

04 بهمن 1397


آموزش آلمانیِ نیشابوری!

دوتا کتاب تازه‌ی آموزشیِ زبان آلمانی داریم که یک مولف نیشابوری تدوین کرده و در تهران منتشر شده. آقای «پرویز ذوالجلالی» که سالهاست مشغول تدریس زبان آلمانی هستند و در کنار آن یک کتابفروشی کوچک با عنوان زبانسرای پویش را هم در پاساژ ولیعصر نیشابور اداره می‌کنند به تازگی دو کتاب به ویترین آثار مولفین نیشابوری افزوده‌اند. «گرامر کامل زبان آلمانی» و «آموزش مکالمات آلمانی» عنوان این کتاب‌ها هستند که هردو را انتشارات دانشیار تهران منتشر کرده است. کتاب گرامر 352 صفحه دارد و قیمتش 35هزارتومان است و کتاب مکالمه در 512 صفحه همراه با یک لوح شنیداری با قیمت 32هزارتومان منتشر شده است.

 

t.me/klidarدیدگاه های شما