خیام و ترانه‌ها/ مسعود خیام

03 آبان 1397


#کتاب_امروز:
📗خیام و ترانه‌ها/ #مسعود_خیام

#مهدی_کاکولی: چاپ نخست «خیام و ترانه‌ها»ی مسعود خیام در سال 1375 به کوشش نشر نخستین با تیراژ 3000تایی منتشر شده و حالا سال 1397 بار دیگر نشر نگاه این کتاب را منتشر کرده در 300 نسخه! این روند روزگار ماست که میراث ارزشمندی همچون خیام را داریم که به قول نگارنده‌ی همین کتاب در کنار هومر، شکسپیر، دانته و گوته جزو پنج شاعر برتر جهان است و معروف‌ترین شاعر و معروف‌ترین شخصیت ایرانی؛ و حال اما شمارگان کتاب‌ها و روزگار فرهنگی‌مان "افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد" شده است! 
مسعود خیام در این کتاب، خیام را رندی می‌داند که «کلاه بر سر ترک سلجوقی و هفتاد و دو فرقه اسلام و هرچه شیخ و زاهد و محتسب بود گذاشت و از همه‌ی بلایای فرقه‌های مختلف و از کتاب‌سوزان مغول و تیمور و از منهیات دیگر جان سالم به در برد و بالاخره پس از نزدیک به هزار سال خود را به دست ما رساند». بخش کوتاهی از مقدمه کتاب را با هم می‌خوانیم:


◀️ #چند_سطر_کتاب 

تاج گلی بر تارک ادبیات ما و جهان است. و رباعی‌هایش گل‌های فاجعه است. که راه ما و جهانیان را با گل‌های فاجعه نیشابور و ایران و جهان فرش کرده. گل‌هایی که ملت ما بر گور عزیزانش گذاشته است. و آشوب در موردش از حد گذشته است. و به نامش خیابان و کوچه و خشک‌شوئی و عشرت‌کده و زندان گشوده‌اند.
و امروز متجاوز از چندهزار رباعی به نام اوست. که ملتی به نامش ترانه می‌سراید. ملتی به نامش سکه زده است. پناه رندان زمانه است. نمایش‌گر آمالی ملی است.
تقریبا متعلق به ده قرن پیش است اما معاصر به نظر می‌رسد. ازلی است. ابدی است. باستانی است. نماد روح این ملت است. برخورد ملی ما با شکست را نمایش می‌دهد. و چیزی که ما کم نداشته‌ایم شکست‌های پی‌درپی تاریخی است؟ همچون انسانی مسلط  و مجهز به علم همه چیز را به خوبی می‌بیند. بیش از همه زجر می‌کشد. اما باقی می‌ماند. و باقی می‌ماناند!
دقت و پاکیزگی نوروز ما از اوست. و کتاب اقلیدس او در کتابخانه لیدن هلند است. رساله وجود وی در موزه لندن است. رساله جسم مرکب او در کتابخانه گوته آلمان است. بسیاری از کارهایش ناشناس در گوشه‌های مختلف رنجوری مهجوری را تاب می‌آورد. در کلکته است. در قاهره است. در استانبول است. ص16

🔘خیام و ترانه‌ها/ مسعود خیام/ #نشر_نگاه/ 278ص رقعی شومیز/ چاپ اول1397/ شمارگان: 300نسخه/ قیمت: 30هزارتوماندیدگاه های شما