قدرت موسس: حاکمیت یا سیاست/ فاطمه صادقی

19 مهر 1397


#کتاب_امروز:
📘قدرت موسس: حاکمیت یا سیاست / #فاطمه_صادقی

📚@klidar

دختر آیت‌الله خلخالیِ معروف باشی و در معرفی ویکی‌پدیا تو را منتقد حجاب اجباری و از مدافعان جنبش فمینیستی نامیده باشند:
«فاطمه صادقی پژوهشگر علوم سیاسی و فعال حقوق زنان است. او دکترای علوم سیاسی دارد. پدر او صادق خلخالی است. صادقی عضو تحریریه فصلنامه گفتگو است. او مدافع جنبش فمینیستی در ایران و منتقد علیه حجاب اجباری است و در سال ۱۳۸۷ مقاله‌ای در نقد حجاب اجباری منتشر کرد. او سابقهٔ تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی کرج را دارد و مدتی نیز در مؤسسه رخداد تازه تدریس می‌کرد.»

ا***ا

 امروز به سراغ خانم دکتر «فاطمه صادقی» می‌رویم و کتاب تازه‌اش با عنوان «حاکمیت یا سیاست». 
این کتاب چهار فصل دارد که حاصل درسگفتارهای ایشان در سال 1396 در موسسه «پرسش» است. در پیشگفتار کتاب نوشته شده: «گفتار نخست به تمایز میان حاکمیت و سیاست می‌پردازد و تلاش دارد میان این دو انفصال مفهومی و تاریخی ایجاد کند. گفتار دوم الهیات حاکمیت را مورد بحث قرار خواهد داد. در گفتار سوم تحول در حاکمیت مدرن و شکل‌گیری حاکمیت استثنایی بررسی خواهد شد و نهایتا گفتار چهارم به ظرفیت‌های قدرت موسس برای احیای سیاست و انفصال آن از قدرت چالش‌هایی که با آن مواجه است، به‌ویژه در قانون اساسی، انقلاب و اعتصاب عمومی توجه می‌کند.


◀️ #چند_سطر_کتاب 

هانا آرنت معتقد است در حالی که فقدان توجه به تاسیس و قانون اساسی انقلاب فرانسه را به شکست کشانید، برعکس، توجه به قانون اساسی در انقلاب آمریکا و تبدیل انقلاب به قانون اساسی، یا جایگزینی انقلاب با امر تاسیس و توجه به آن، منجر به موفقیت انقلاب آمریکا شد. آرنت به دفعات از قانون اساسی آمریکا ستایش می‌کند و آن را موجد آزادی می‌داند. می‌نویسد: «هدفِ طغیان، رهایی است و غایتِ انقلاب، بنیانگذاری آزادی... سوء تعبیر اساسی در این است که بین رهایی و آزادی تمیز گذارده نمی‌شود. هیچ‌چیز بیهوده‌تر از رهایی و طغیانی نیست که درپی آن به استوار کردن بنیان آزادیِ تازه به دست آمده نپردازند.»
تفاوت اصلی میان انقلاب موفق آمریکا و انقلاب ناموفق فرانسه نیز به همین مساله راجع است. در انقلاب فرانسه «اولویت به رهایی تعلق گرفت و از توجه مردان انقلاب فرانسه به تدوین قانون اساسی که در ابتدا مهمترین کار به شمار می‌رفت، به تدریج کاسته شد.» عدم تمایل عمیق روبسپیر برای پایان دادن به انقلاب، معلول این اعتقاد بود که «حکومت قانون اساسی عمدتا با آزادی مدنی سر و کار دارد و حکومت انقلابی با آزادی همگانی.» و اضافه می‌کند «اگر روبسپیر زنده می‌ماند و حکومت جدید ایالات متحده آمریکا را می‌دید و ملاحظه می‌کرد که انقلاب در آن کشور هرگز به طور جدی حقوق مدنی را محدود نکرد و شاید به همین علت درست در جایی که انقلاب فرانسه شکست خورد، به پیروزی رسید، و در تکلیف بنیادگذاری کامیاب شد، و نیز به این نکته که از هر چیز مهمتر است توجه پیدا می‌کرد که در آمریکا بنیانگذاران نه تنها به حکومت رسیدند، بلکه بعد از پایان انقلاب هم «خوشبختی همگانی» را مستقر نگه داشتند، در این صورت ممکن بود تردیدش مبدل به یقین شود.» ص82و83


🔹 قدرت موسس: حاکمیت یا سیاست/ فاطمه صادقی/ #نشر_نگاه_معاصر/ چاپ اول1397/ 112صفحه/ 13هزارتومان

#انقلاب_فرانسه، #انقلاب_آمریکا، #هانا_آرنت

ا***ا

🔻دیگر کتاب‌های فاطمه صادقی: 
➖کشف حجاب، بازخوانی یک مداخله مدرن/ نشر نگاه معاصر
➖پرده‌نشینان سخنگوی/ نشر نگاه معاصر
➖جنسیت در آرای اخلاقی/ نشر نگاه معاصر
➖جنسیت ناسیونالیسم و تجدد در ایران/ نشر قصیده‌سرا


🔻ترجمه‌ها: (همگی از نشر نگاه معاصر)
➖نظریه ای درباره مدرنیته/ اگنش هلر
➖زنان و جنسیت در اسلام/ لیلا احمد
➖نیاکان ما/ فریده شهید
➖غیور، زندگی و زمانه عیسای ناصری/ رضا اصلان
➖رازوری زنانه/ بتی فریدان

 دیدگاه های شما