حقوق انسان/ توماس پین

02 مهر 1397


#کتاب_امروز:
📘 #حقوق_انسان / #توماس_پین 
Rights of Man/ Thomas Paine

📚@klidar

همین‌قدر بگویم جناب توماس پین در سال 1809 از دنیا رفت اما امروز پس از دویست سال، وقتی نوشته‌هایش را می‌خوانیم هنوز تازگی دارند و به‌خصوص در کشور ما گاهی ناچاریم بر سر مفاهیمی که امروزه در خیلی جاها بدیهی هستند بحث کنیم. ببینیم مترجم کتاب درباره‌ی او چه گفته است:

➖توماس پین به من آموخت مهم نیست چند کتاب خوانده‌ای مهم شهامت در استقلال فکری است.
➖نکته‌ای که مرا جذب می‌کرد اتکای او به تجربه‌های روزانه در تحلیل‌های سیاسی بود و جرئت او در مخالفت با متفکران و نویسندگانی که چندین سر و گردن از او بالاتر بودند.
➖او انگلیسیِ ضد سلطنت انگلستان و آمریکاییِ طرفدار انقلاب کبیر فرانسه بود و جزوه‌ی «عقل سلیم» او در آمریکای پیش از استقلال، کاغذ زری بود که با انجیل در شمارگان پهلو می‌زد.
➖توماس پین به اندیشیدن خطر کرد و زندگی انسان بدون آزادی را شایسته‌ی زیستن ندانست.
➖در فرانسه با نظام سلطنتی مخالفت جانانه کرد اما با اعدام لویی شانزدهم چنان مخالفتی کرد که نزدیک بود جان خود را از دست بدهد.


◀️ چند_سطر_کتاب:

🔸من آن‌‌قدر بیچارگی جنگ را تجربه کرده‌ام که هرگز آرزو نمی‌کنم شاهد جنگ دیگری باشم؛ آرزو دارم که برای حل و فصل اختلافات که هر از چندی بین کشورهای همسایه ظهور می‌کنند، راه‌های دیگری به جز جنگ اتخاذ شود. ص12

🔹اوضاع جهان پیوسته در حال دگرگونی است و عقیده‌های انسان‌ها نیز در حال تغییرند؛ و همان‌طور که حکومت بر زندگان است و نه بر مردگان، این تنها زندگی و زندگان هستند که حق دارند حکومت را انتخاب کنند. فکری که در عصری متعارف و درست تلقی می‌شود ممکن است در زمانه‌ای دیگر نادرست و نامتعارف باشد. در چنین مواردی، تصمیم‌گیرنده کیست، زندگان یا مردگان؟ ص26

🔸حکومت‌ها زیر سه عنوان ذیل قابل دسته‌بندی هستند:
یکم: خرافات
دوم: قدرت
سوم: منافع مشترک جامعه و حقوق مشترک انسان
نوع یکم منشا حکومت، حکومت کشیشان، در نوع دوم حکومت فاتحان، و در نوع سوم منشا حکومت‌ها خرد است. ص62

🔹تفتیش عقاید در اسپانیا از صرف دین برنخاسته بلکه یابوگونه حیوانی است که حاصلِ آمیزش کلیسا و دولت است. ص90

🔸هنگامی که جزئی از حکومتی مصون از خطا تلقی شود، معنی ضمنی آن این است که آن جزء اصلا کاری انجام نمی‌دهد و فقط دستگاه قدرت دیگری است که به توصیه و رهنمون آن دیگری عمل می‌کند. ص169


ا***ا

پی نوشت: اگر می‌خواهید کمی دیگر حسرت بخورید یادآور شوم کتاب «عقل سلیم» توماس پین در همان سال‌های چاپ، در مجموع حدود ۵۰۰ هزار نسخه فروخته شد. همین کتاب «حقوق انسان» هم چاپ نخستش در سه روز تمام شد و به زودی حدود 300هزار نسخه دیگر در انگلستان و آمریکا فروخته شد. ترجمه فارسی که الان پیش روی من است تیراژش 500عدد است که از سال 95 تا الان هنوز همه‌اش به فروش نرسیده و تجدید چاپ هم نشده است!
✍️ #مهدی_کاکولی


🔹حقوق انسان/ توماس پین/ #رامین_مستقیم/ #نشر_روشنگران_و_مطالعات_زنان/ 176صفحه/ قطع رقعی/ چاپ اول1395/ قیمت: 15000تومان

 دیدگاه های شما