اوریانا فالاچی/ گفت‌و‌گو با امام‌خمینی

07 تیر 1397


شما هم دل‌تان نسوزد


▪️اوریانا فالاچی: این چادر، آیا صحیح است که این زن‌ها خود را در زیر چادر مخفی کنند؟ این زن‌ها در انقلاب شرکت کردند. کشته دادند. زندان رفتند. مبارزه کردند، این چادر هم یک رسم از قدیم مانده‌ای است. حالا دیگر دنیا هم عوض شده. حالا این صحیح است که مثلا این‌ها خودشان را مخفی کنند؟

▫️امام خمینی: اولا این که این یک اختیاری است برای آن‌ها، خودشان اختیار کردند. شما چه حقی دارید که اختیار را از دست‌شان بگیرید؟ ما اعلام می‌کنیم به زن‌ها که هر کس چادر می‌خواهد یا هر کس پوشش اسلامی، بیاید بیرون. از 35 میلیون جمعیت ما 33 میلیونش بیرون می‌آید. شما چه حقی دارید که جلو این‌ها را بگیرید؟ این چه دیکتاتوری است که شما نسبت به زن‌ها دارید؟ و ثانیا این‌که ما یک پوشش خاص را نمی‌گوییم. برای حدود زن‌هایی که به سن و سال شما رسیده‌اند هیچ چیزی نیست. ما زن‌های جوانی که وقتی ایشان آرایش می‌کنند و می‌آیند، یک فوج را دنبال خودشان می‌کشند، این‌ها را داریم جلوشان را می‌گیریم. شما هم دل‌تان نسوزد.
من دیگر بلند شوم. شما دل‌تان نسوزد. 
[خطاب به مترجم:] شما بگویید این‌ها را به ایشان.

📚@klidar
📘گفت‌و‌گوهای #اوریانا_فالاچی
انتخاب و ترجمه: #غلامرضا_امامی
(گفت‌و‌گو با امام‌خمینی به نقل از کتاب صحیفه‌امام)
#نشر_افق/ چاپ‌دهم 1395/ 216صفحه/ 14هزارتوماندیدگاه های شما