آنا لمسو / مونولوگ

28 مرداد 1397


🔹زندگی شکل یک خیابان است


خسته از دادگاه برگردی
خانه ات لانه‌موش تو باشد
عشق تو گوش دادن رادیو
همدمت قهوه‌جوش تو باشد

روی این تخت‌خواب یک نفره
شعر را عاشقانه می‌گویی
میز کارت شبیه شوهر توست
خسته‌ات کرده این زناشویی

خسته از خوانده‌ها و خواهان‌ها
خسته از شعبه‌های یک تا بیست
به وکیلی که خسته است از خود
هیچ‌وقت اعتراض وارد نیست

کاش می‌شد که با خودت باشی
با ضمیری که مستتر کردند
دوستان زیاد دور و برت
خلاعت را بزرگ‌تر کردند

نصف پرونده‌های پیروزت
همه مدیون سرخی تن توست
فکر تو پیش ظرف‌های کثیف
چشم‌ها سمت چین دامن توست

کیف چرمی که پر شد از قانون
چمدانی‌ست سمت آزادی
دست تو بود بعد رفتن او
شعر را هم طلاق می‌دادی

زندگی شکل یک خیابان است
هرکه امروز هست فردا نیست
عشق، ای عشق لعنتی! پس کو؟
چهره‌ی آبی تو پیدا نیست

✍️ #آنا_لمسو

📕مونولوگ/ #نشر_نیماژ/ 88صفحه/ قطع رقعی/ چاپ دوم1397/ 10هزارتوماندیدگاه های شما