کریشنا مورتی / اولین و آخرین رهایی

21 اردیبهشت 1397


شما و من مسئول جنگ‌ها هستیم
📚@klidar

بی‌شک آنچه باعث جنگ می‌شود، میل به قدرت، مقام، اعتبار و پول است و نیز آنچه که بیماری ملی‌گرایی و پرستش پرچم نام دارد؛ همچنین پرستش دگم‌ها.
تمامی این‌ها علت‌های جنگ‌اند؛ اگر شما به عنوان یک فرد به کشوری تعلق دارید، اگر تشنه‌ی قدرت‌اید، اگر به حسادت مبتلا هستید، بی هیچ شک و شبه، اجتماعی به وجود می‌آورید که محکوم به ویران شدن است. بنابراین، باز هم به شما مربوط است؛ نه به رهبران؛ نه به کسانی که به اصطلاح سیاستمداران نام دارند. به شما و من مربوط است؛ ولی انگار ما متوجه قضیه نیستیم. اگر روزی روزگاری ما متوجه مسئولیت اعمال خود بشویم، با چه سرعتی تمامی این جنگ‌ها و این مصیبت دهشتناک، به پایان خواهد رسید!

 اما می‌بینید که ما بی‌تفاوتیم. سه وعده غذای‌مان را داریم، شغل‌مان برجاست، حساب بانکی‌مان را کم یا زیاد، داریم و می‌گوییم: «تو را به خدا وضع ما را به هم نزن. کاری به کار ما نداشته باش.» هرچه مقام‌مان بالاتر باشد، طالب امنیت، جاودانگی و آرامش بیشتریم و اشتیاق بیشتر به تنهایی داریم تا به کارها آن‌طور که دلمان می‌خواهد سر و سامان بخشیم، ولی نمی‌توانی آن‌ها را سروسامان بخشید زیرا چیزی برای سروسامان دادن وجود ندارد. دل‌مان نمی‌خواهد با این امور و با این حقیقت که شما و من مسئول جنگ‌ها هستیم، رو به رو شویم.

📙 اولین و آخرین رهایی
📘#کریشنا_مورتی
📕مترجم: #قاسم_کبیری
📒#نشر_ مجیددیدگاه های شما