دنیا مال مرداست /مونا برزویی

28 مرداد 1397


دنیا مال مرداست
#مونا_برزویی متولد 19 اردیبهشت


یه دختر توی آینه گریه می‌کرد
بهش گفتم تحمل کن، قوی باش

اصن می‌خوای چیکار این آدما رو؟
تا زخمات خوب می‌شن، منزوی باش

نباید لرزشو بغص صداتو
به پای ضعف و تسلیمت بذارن

اونایی که تو عشق، مثل تو نیستن
هزار سال این جسارتو ندارن

اونا که دنبال سراب رفتن
ولی گفتن، شاعرِ تو بودن

یا جعل کردن، تاریخو نوشتن
همه جنگا به خاطر تو بودن

اونایی که برات قانونو ساختن
همه جا ردّشون، دور تو پیداست

چطور می‌خواستی حقتو بگیری؟!
تو که می‌دونی دنیا مال مرداست

نباید تو رو نادیده بگیرن
بیا قصه رو یادشون بیاریم

گریه نکن، بذارش واسه فردا
که ما هنوز، خیلی کار داریم
 

 

t.me/klidarدیدگاه های شما