زنان دیگر چه می خواهند

26 فروردین 1397


#کتاب_تازه: 📕زنان دیگر چه می خواهند

مقالات این کتاب از امید به آزادی زنان سخن می‌ گویند که ورای بقای صرف ‌‌یا حق انتخاب‌ های ابتدایی است. اینکه اگر زنان از محدودیت‌ های جسمی ‌یا قیدوبندهای موجود بر سر انتخاب‌های خود آزاد شوند، چه کارهایی‌ از دستشان برمی‌ آید؟ ما چگونه فرهنگی خواهیم آفرید؟ آیا می‌ توانیم بهترین‌ ها را از میان سنت‌ ها دست‌چین کنیم طوری‌ که فرزندانمان به کسی که هستند، افتخار کنند و ‌‌یاد بگیرند چطور در هر نقطه از جهان با فرهنگی تکثرگرا زندگی کنند؟ آیا می‌ توانیم راه‌ هایی تازه را برای نسل بعدی هموار کنیم تا نیروی بالقوه انسانیت خود را کشف کنند؟ روح بشر نمی‌ تواند تا ابد در انحصار باشد، این با ژرفای سرشت ما نیز مغایر است. با وجود تمام چیزهایی که ممکن است درگیرشان شویم، قلب و روحمان می‌ تواند همچنان آزاد بماند.


📕زنان دیگر چه می‌خواهند
🔹نویسنده: الیزابت دیبولد
🔸مترجم: فریبا فقیهی
▪️ #نشر_دنیای_اقتصاد

@ KLIDAR yon.ir/FjrLRدیدگاه های شما